Skip to main content

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
421/TB-UBND Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2020 và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công
264/GM-UBND Giấy mời dự họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
263/GM-UBND Hội nghị trực tuyến sơ kết thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2020; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công
262/GM-UBND Giấy mời Dự kiểm tra tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa và công tác phòng,chống dịch COVID-19 tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị
261/GM-UBND Giấy mời Họp trực tuyến với Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
410/TB-UBND Thông báo về việc hoãn cuộc họp xem xét đề xuất giải pháp xây dựng đô thị thông minh tỉnh Lạng Sơn của Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế (AIC)
260/GM-UBND Dự họp trực tuyến 3 cấp về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

LIÊN KẾT WEBSITE

Góp ý của tổ chức, cá nhân

Thống kê truy cập