1. Ban Chỉ đạo 389 tỉnh: 02053.868.585
 2. Xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân và DN:
 • SĐT Cục trưởng Cục thuế: 0904.254.718
 • Phòng kiểm tra nội bộ: 02053.716.846
 • Phòng Tổ chức cán bộ: 02053.870.284
 1. Tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, DN của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn
 • Văn phòng Ban Quản lý: 02053.875.708
 • Chánh Văn phòng: 0915.640.666
 1. Đường dây nóng tiếp nhận,xử lý thông tin phản ánh về các hành vi buôn bán, sử dụng thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc kém chất lượng của Sở Y tế
 • Sở Y tế: 0963.201.515
 • Thanh tra Sở Y tế: 02053.812.113
 1. Tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp và người dân đối với việc tiếp cận vốn tín dụng:
 • Bà Trương Thu Hòa, Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh: DĐ: 0834.828.098; Cố định: 02053.812.356
 • Bà Vi Thị Hoa, Phó Giám đốc: DĐ: 0985.623.888; cố định: 02053.812.816
 • Ông Lê Công Tuấn: Chánh Thanh tra, giám sát NH: DĐ: 0988.123.588; cố định: 02053.812.319
 1. Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân, DN đối với các lĩnh vực, thuộc phạm vi quản lý của Sở LĐTB&XH: DĐ: 0983.809.388;  cố định: (0205) 3.881.188