Họ và tên: Hoàng Văn Nghiệm

Tên thường gọi: Hoàng Văn Nghiệm

Ngày sinh: 2/9/1968

Dân tộc: Tày

Quê quán: Xã Bình La, huyện Bình Gia , Lạng Sơn

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành thương mại, kinh tế kế hoạch; Thạc sĩ chuyên ngành kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Họ và tên: Triệu Quang Huy

Tên thường gọi: Triệu Quang Huy

Ngày sinh: 12/7/1973

Dân tộc: Nùng

Quê quán: Xã Bình Phúc, huyện Văn Quan , Lạng Sơn

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tài chính, kế toán; Thạc sĩ kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Lạng Sơn, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

 

Họ và tên: Lưu Bá Mạc

Tên thường gọi: Lưu Bá Mạc

Ngày sinh: 21/10/1980

Dân tộc: Nùng

Quê quán: Xã Điềm He, huyện Văn Quan , Lạng Sơn

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành sư phạm vật lý; Thạc sĩ chuyên ngành khoa học và công nghệ giáo dục; Tiến sĩ vật lý

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ Sở, Trưởng phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn; Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn.

 

Họ và tên: Phạm Trọng Nghĩa

Tên thường gọi: Phạm Trọng Nghĩa

Ngày sinh: 14/11/1978

Dân tộc: Tày

Quê quán: Xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn , Yên Bái

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên chuyên trách Ủy ban Xã hội của Quốc hội

 

Họ và tên: Chu Thị Hồng Thái

Tên thường gọi: Chu Thị Hồng Thái

Ngày sinh: 21/11/1984

Dân tộc: Tày

Quê quán: Xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình , Lạng Sơn

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành hành chính học

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn