Mỗi tuần một con số

480 triệu USD

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 01/2024 uớc đạt 

thông tin tổng hợp

Chính quyền số

Tên dự thảo Lựa chọn

Ngày bắt đầu: 21/01/2024

Ngày hết hạn: 21/02/2024

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 2
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 13/01/2024

Ngày hết hạn: 13/02/2024

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 11/01/2024

Ngày hết hạn: 11/02/2024

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 1
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 09/01/2024

Ngày hết hạn: 09/02/2024

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 28/12/2023

Ngày hết hạn: 27/01/2024

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn
Tình hình xử lý hồ sơ năm 2024
99,3 %
Hồ sơ đúng hạn
Hồ sơ tiếp nhận
40.005
Hồ sơ
Hồ sơ giải quyết
37.752
Hồ sơ
thời gian cập nhật số liệu: 25/02/2024 14:26:07

Công khai chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp DVC Lạng Sơn

Công khai minh bạch
Điểm
trung bình
7,5/18 ĐIỂM
Dịch vụ công trực tuyến
Điểm
đánh giá
7,2/12 ĐIỂM
Tiến độ giải quyết
Điểm
trung bình
18,9/20 ĐIỂM
Thanh toán trực tuyến
Điểm
đánh giá
2,2/10 ĐIỂM
Mức độ hài lòng
Điểm
đánh giá
18,0/18 ĐIỂM
Số hóa hồ sơ
Điểm
trung bình
15,9/22 ĐIỂM
Công khai minh bạch
Điểm
trung bình
14,3/18 ĐIỂM
Dịch vụ công trực tuyến
Điểm
đánh giá
4,9/12 ĐIỂM
Tiến độ giải quyết
Điểm
trung bình
18,4/20 ĐIỂM
Thanh toán trực tuyến
Điểm
đánh giá
1,5/10 ĐIỂM
Mức độ hài lòng
Điểm
đánh giá
18,0/18 ĐIỂM
Số hóa hồ sơ
Điểm
trung bình
12,8/22 ĐIỂM
Công khai minh bạch
Điểm
trung bình
14,3/18 ĐIỂM
Dịch vụ công trực tuyến
Điểm
đánh giá
4,9/12 ĐIỂM
Tiến độ giải quyết
Điểm
trung bình
18,4/20 ĐIỂM
Thanh toán trực tuyến
Điểm
đánh giá
1,5/10 ĐIỂM
Mức độ hài lòng
Điểm
đánh giá
18,0/18 ĐIỂM
Số hóa hồ sơ
Điểm
trung bình
12,8/22 ĐIỂM

Thông cáo báo chí

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

THÔNG TIN khác

Tra cứu văn bản

liên kết website

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online : 4
Trong tháng : 43.822
Tất cả : 127.608