Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

ĐỒNG CHÍ Đoàn Thanh Sơn
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Ngày 14/6/2024, thành phố Lạng Sơn tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) lần thứ IV năm 2024.Tiết mục văn nghệ chào mừng đại hộiDự đại hội có đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh. Về phía thành phố có đồng chí ...
Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (CBLGLTM&HG) tỉnh Lạng Sơn vừa ký ban hành Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo CBLGLTM&HG tỉnh (viết tắt là Ban Chỉ đạo 389 tỉnh), tại Quyết định số 82/QĐ-BCĐ, ngày ...