Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2024
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2024
(Chinhphu.vn) - Quy định mới về các cơ quan Thanh tra Tổng cục, Cục thuộc Bộ, Thanh tra Sở, từ ngày 1/3 tăng trần giá vé máy bay nội địa, chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2024. Từ ngày ...
Đọc thêm
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2024
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2024
Mức thu phí sử dụng đường bộ mới áp dụng từ 1/2/2024; các cơ sở giáo dục được lựa chọn sách giáo khoa; quy định về giấy tờ nhân thân khi đi máy bay từ 15/02/2024;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2024. Mức thu phí sử dụng đường bộ ...
Đọc thêm
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2024
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2024
() - Từ 1/1/2024, giảm thuế giá trị gia tăng 2%; khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa; xác nhận thông tin về cư trú có giá trị sử dụng 01 năm kể từ ngày cấp;... là những chính sách mới có hiệu lực từ 1/1/2024.  Giảm thuế giá trị gia tăng xuống ...
Đọc thêm
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2023
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2023
Bổ sung nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng bảo hiểm y tế; sửa đổi thời hạn và lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước; giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước;... là những chính sách mới có hiệu lực từ ...
Đọc thêm
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2023
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2023
2 trường hợp ô tô thuộc diện phải triệu hồi; bãi bỏ 10 Thông tư về tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức; người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn tối đa 100 triệu đồng để sản xuất, kinh doanh... là những chính sách mới có hiệu ...
Đọc thêm
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2023
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2023
Giảm 30% tiền thuê đất năm 2023; quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe công; quy định mới về mức thu phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2023.  Đối với các chức danh được sử dụng ...
Đọc thêm
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2023
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2023
Nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; bổ sung quy định đánh giá, xếp loại chất lượng với cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật; tăng mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc;... là những chính sách ...
Đọc thêm
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2023
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2023
Quy định mới về cán bộ, công chức cấp xã; tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng; quy định mới về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2023. Nghị định 33/2023/NĐ-CP bổ ...
Đọc thêm