Skip to main content

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
237/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến giao ban đôn đốc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ…
439/TB-UBND Thông báo về việc hoãn cuộc họp chuyên đề xem xét hồ sơ dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Đề án Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán…
336/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị tổng kết năm học 2021 -2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 -2023
436/TB-UBND Thông báo về việc hoãn Hội nghị triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 -2025 và năm 2022 tỉnh Lạng Sơn
335/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp với chủ đề“Chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát…
334/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 06 tháng triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện…
333/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lạng…

Thông tin cần biết

LIÊN KẾT WEBSITE

Góp ý của tổ chức, cá nhân

Thống kê truy cập