Skip to main content

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

mapls_0_0_0.png

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
4418/VP-KT Về việc dự thảo báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu phát triển KTXH các vùng và chương trình mục…
4417/VP-KT Về việc dự thảo văn bản tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày…
4416/VP-KT Về việc dự thảo báo cáo tổng kết thực công tác quản lý, xây dựng tiêu chí và phương pháp đánh giá hoạt động của cụm liên kết ngành…
4415/VP-KT Về việc dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ
4412/VP-KT Về việc tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị phía Đông thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi…
4411/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn về lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ thu phí sử dụng đường bộ…
4410/VP-KT Về việc cung cấp thông tin về quản lý, thực thi pháp luật về bảo tồn loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

LIÊN KẾT WEBSITE

Góp ý của tổ chức, cá nhân

SỐ LIỆU THỐNG KÊ

Thống kê truy cập