Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Thông tin báo chí

thông tin tổng hợp

Chính quyền số

Tên dự thảo Lựa chọn

Ngày bắt đầu: 17/05/2024

Ngày hết hạn: 17/06/2024

Góp ý Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đang còn hạn

Ngày bắt đầu: 17/05/2024

Ngày hết hạn: 17/06/2024

Góp ý Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đang còn hạn

Ngày bắt đầu: 14/05/2024

Ngày hết hạn: 14/06/2024

Góp ý Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đang còn hạn

Ngày bắt đầu: 14/05/2024

Ngày hết hạn: 14/06/2024

Góp ý Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đang còn hạn

Ngày bắt đầu: 13/05/2024

Ngày hết hạn: 13/06/2024

Góp ý Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đang còn hạn
Tình hình xử lý hồ sơ năm 2024
99,1 %
Hồ sơ đúng hạn
Hồ sơ tiếp nhận
126.691
Hồ sơ
Hồ sơ giải quyết
123.120
Hồ sơ
thời gian cập nhật số liệu: 19/05/2024 12:31:30

Công khai chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp DVC Lạng Sơn

Công khai minh bạch
Điểm
trung bình
8,0/18 ĐIỂM
Dịch vụ công trực tuyến
Điểm
đánh giá
8,0/12 ĐIỂM
Tiến độ giải quyết
Điểm
trung bình
18,9/20 ĐIỂM
Thanh toán trực tuyến
Điểm
đánh giá
3,3/10 ĐIỂM
Mức độ hài lòng
Điểm
đánh giá
18,0/18 ĐIỂM
Số hóa hồ sơ
Điểm
trung bình
14,5/22 ĐIỂM
Công khai minh bạch
Điểm
trung bình
14,3/18 ĐIỂM
Dịch vụ công trực tuyến
Điểm
đánh giá
4,9/12 ĐIỂM
Tiến độ giải quyết
Điểm
trung bình
18,4/20 ĐIỂM
Thanh toán trực tuyến
Điểm
đánh giá
1,5/10 ĐIỂM
Mức độ hài lòng
Điểm
đánh giá
18,0/18 ĐIỂM
Số hóa hồ sơ
Điểm
trung bình
12,8/22 ĐIỂM
Công khai minh bạch
Điểm
trung bình
14,3/18 ĐIỂM
Dịch vụ công trực tuyến
Điểm
đánh giá
4,9/12 ĐIỂM
Tiến độ giải quyết
Điểm
trung bình
18,4/20 ĐIỂM
Thanh toán trực tuyến
Điểm
đánh giá
1,5/10 ĐIỂM
Mức độ hài lòng
Điểm
đánh giá
18,0/18 ĐIỂM
Số hóa hồ sơ
Điểm
trung bình
12,8/22 ĐIỂM

Mỗi tuần một con số

2.045 tỷ đồng 

Tổng thu ngân sách nhà nước Quý I/2024, đạt 27,3% dự toán, tăng 21,6% so với cùng kỳ

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

THÔNG TIN khác

Tra cứu văn bản

liên kết website

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online : 9
Trong tháng : 56.984
Tất cả : 340.669