Skip to main content

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

mapls_0_0_0.png

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1656/UBND-THNC V/v thực hiện chế độ, chính sách thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại các thôn, xã, thị trấn mới hình thành sau sắp xếp
364/QĐ-UBND Giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 cho thành phố Lạng Sơn kinh phí cấp bù chênh lệch lãi suất tiền vay ngân hàng quý III…
363/QĐ-UBND Về việc phân loại đơn vị sự nghiệp công lập và giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường…
361/QĐ-UBND Ban hành danh mục Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn quy định chi tiết các nội dung được Luật Bảo vệ môi trường giao
357/QĐ-UBND Về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng…
354/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đầu tư khai thác mỏ cát sỏi Hùng Sơn, xã Hùng Sơn,…
259/VP-KGVX Về việc trả lời nội dung liên quan đến hồ sơ mời thầu Chương trình Sữa học đường giai đoạn 2019 - 2021

LIÊN KẾT WEBSITE

Góp ý của tổ chức, cá nhân

SỐ LIỆU THỐNG KÊ

Thống kê truy cập