Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Thông tin báo chí

thông tin tổng hợp

Chính quyền số

Tên dự thảo Lựa chọn

Ngày bắt đầu: 12/06/2024

Ngày hết hạn: 12/07/2024

Góp ý Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đang còn hạn

Ngày bắt đầu: 12/06/2024

Ngày hết hạn: 12/07/2024

Góp ý Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đang còn hạn

Ngày bắt đầu: 11/06/2024

Ngày hết hạn: 11/07/2024

Góp ý Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đang còn hạn

Ngày bắt đầu: 07/06/2024

Ngày hết hạn: 07/07/2024

Góp ý Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đang còn hạn

Ngày bắt đầu: 09/06/2024

Ngày hết hạn: 09/07/2024

Góp ý Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đang còn hạn
Tình hình xử lý hồ sơ năm 2024
Hồ sơ đúng hạn
Hồ sơ tiếp nhận
Hồ sơ
Hồ sơ giải quyết
Hồ sơ

Công khai chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp DVC Lạng Sơn

Công khai minh bạch
Điểm
trung bình
6,7/18 ĐIỂM
Dịch vụ công trực tuyến
Điểm
đánh giá
8,0/12 ĐIỂM
Tiến độ giải quyết
Điểm
trung bình
18,9/20 ĐIỂM
Thanh toán trực tuyến
Điểm
đánh giá
3,3/10 ĐIỂM
Mức độ hài lòng
Điểm
đánh giá
18,0/18 ĐIỂM
Số hóa hồ sơ
Điểm
trung bình
14,3/22 ĐIỂM
Công khai minh bạch
Điểm
trung bình
14,3/18 ĐIỂM
Dịch vụ công trực tuyến
Điểm
đánh giá
4,9/12 ĐIỂM
Tiến độ giải quyết
Điểm
trung bình
18,4/20 ĐIỂM
Thanh toán trực tuyến
Điểm
đánh giá
1,5/10 ĐIỂM
Mức độ hài lòng
Điểm
đánh giá
18,0/18 ĐIỂM
Số hóa hồ sơ
Điểm
trung bình
12,8/22 ĐIỂM
Công khai minh bạch
Điểm
trung bình
14,3/18 ĐIỂM
Dịch vụ công trực tuyến
Điểm
đánh giá
4,9/12 ĐIỂM
Tiến độ giải quyết
Điểm
trung bình
18,4/20 ĐIỂM
Thanh toán trực tuyến
Điểm
đánh giá
1,5/10 ĐIỂM
Mức độ hài lòng
Điểm
đánh giá
18,0/18 ĐIỂM
Số hóa hồ sơ
Điểm
trung bình
12,8/22 ĐIỂM

Mỗi tuần một con số

2.045 tỷ đồng 

Tổng thu ngân sách nhà nước Quý I/2024, đạt 27,3% dự toán, tăng 21,6% so với cùng kỳ

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

THÔNG TIN khác

Tra cứu văn bản

liên kết website

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online : 11
Trong tháng : 31.140
Tất cả : 404.386