DANH SÁCH  NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

 

DANH SÁCH  NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

 

I. CÁC SỞ - BAN – NGÀNH

STT

Đơn vị

Người phát ngôn

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Văn phòng UBND tỉnh

Phạm Hùng Trường

Chánh Văn phòng

0205.3812.102 0912.205.336

phtruong@langson.gov.vn

2

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Vũ Hoàng Quý

Giám đốc

0205.3811.235

0989.150.779

vuhoangquy@langson.gov.vn

3

Sở Giao thông Vận tải

Dương Công Vĩ

Giám đốc

02053.810.109

0904.442.111

dcvi@langson.gov.vn

4

Ban Dân tộc

Lâm Văn Viên

Phó Trưởng ban

0205.3810344

0854.961.688

lvvien-05@langson.gov.vn

5

Cục Thống kê

Trần Lê Tuân

Cục trưởng

0913.541.912

tltuan@gso.gov.vn

6

Cục Thi hành án Dân sự

Nguyễn Hữu Tài

Phó Cục trưởng PT

0982 154 868

 

7

Cục Thuế

Nguyễn Chiến Thắng

Phó Cục trưởng

0912.813.794

ncthang.lso@gdt.gov.vn

8

Sở Khoa học và Công nghệ

Bế Thị Thu Hiền

Phó Giám đốc

0968 660 838

 

9

Đài Phát thanh và Truyền hình

Nguyễn Đông Bắc

Giám đốc

0912 048 672

nguyendongbac71@gmail.com

10

Sở Tài chính

Nguyễn Anh Yến

Phó Giám đốc

02053 871.5823

093376623

 

11

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Dương Minh Tuệ

Phó Giám đốc

02053874664

0912271195

dmtue@langson.gov.vn

12

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn

Lê Văn Bền

Chính ủy

0985.811.867

 

13

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng

Ninh Văn Hợp

Chỉ huy trưởng

0205.3810186

0982.299.818

tuyenhuanls@gmail.com

Trịnh Hữu Tăng

Chính ủy

0205.3813627

0988.082.885

tuyenhuanls@gmail.com

14

Sở Ngoại vụ

Hà Lê Hữu

Phó Giám đốc

02053.718.686

0912.021.536

hlhuu@langson.gov.vn

15

Sở Tư pháp

Vũ Quang Hưng

Phó Giám đốc

02053.819.688

0983.136.238

 

16

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chu Văn Thạch

Phó Giám đốc

 

0949.873.569

cvthach@langson.gov.vn

17

Sở Xây dựng

Nguyễn Duy Đông

Phó Giám đốc

02053 812 939

0913.396.669

dongnd@langson.gov.vn

ddongls1@gmail.com

18

Sở Nội vụ

Nguyễn Khắc Phương

Phó Giám đốc

0253 814 981

0913 529 259

vdthien@langson.gov.vn

19

Sở Y tế

Nguyễn Thế Toàn

Giám đốc

02053.812731

0919.710.669

nttoan@langson.gov.vn

toan2020ls@gmail.vn

20

Thanh Tra tỉnh

Đậu Trường An

Chánh Thanh tra

0912192479

dautruonganttls@gmail.com

21

Sở Công thương

Đinh Kỳ Giang

Phó Giám đốc

0918.578.199

dkgiang@langson.gov.vn

22

Sở Giáo dục và Đào tạo

Hà Thị Khánh Vân

Phó Giám đốc

0912.157.105

0205.3812.141

hathikhanhvan2010@gmail.com

23

Sở Nông nghiệp và PTNT

Lý Việt Hưng

Giám đốc

02053.872.124

0912.327.424

sonnptnt@langson.gov.vn

24

Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn

Hoàng Khánh Duy

Phó Trưởng ban

02053.719.806 0983.069.198

hkduy@langson.gov.vn

25

Sở Thông tin và Truyền thông

Lê Hải Yến

Phó Giám đốc

02053.816.619


lhaiyen@langson.gov.vn

26

Công an tỉnh

Thái Hồng Công

Giám đốc

0913 251 857

 

27

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Đàm Văn Chính

Phó Giám đốc

0982254606

damvanchinhsoldtbxhls@gmail.com

28

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

Bế Đức Minh

Phó Trưởng ban

02053.814.134

0915.399.488

bdminhls@gmail.com

29

Hội đồng nhấn dân tỉnh

Đinh Hữu Học

Phó Chủ tịch

0912.310.266

02053. 806. 688

 

II. UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

1

UBND Thành phố

Nguyễn Văn Hạnh

Chủ tịch UBND thành phố

0988.299.666

nguyenhanh1169@gmail.com

2

UBND huyện Đình Lập

Nguyễn Văn Hà

Chủ tịch UBND huyện

0986.131.981

nvhatls@gmail.com

3

UBND huyện Bình Gia

Nguyễn Mạnh Tuấn

Chủ tịch UBND huyện

0914.856858

 

4

UBND huyện Cao Lộc

Hoàng Mạnh Cường

Phó Chủ tịch UBND huyện

0947.111.286

hmcuong-04@langson.gov.vn

5

UBND huyện Chi Lăng

Vi Nông Trường

Chủ tịch UBND huyện

0912.158.808

vinongtruongls@gmail.com

6

UBND huyện Bắc Sơn

Nguyễn Ngọc Thiều

Chủ tịch UBND huyện

0987.833.368

nnthieu@langson.gov.vn

7

UBND huyện Văn Quan

Lương Mai Tú

Chủ tịch UBND huyện

0912.101862

0205 3830010

lmtu@langson.gov.vn

8

UBND huyện Văn Lãng

Lê Tuấn Minh

Chủ tịch UBND huyện

09893.365.888

ltminh@langson.gov.vn

9

UBND huyện Tràng Định

Ngọ Quang Khải

Phó Chủ tịch UBND huyện

0205 3883 078

0915 277 589

quangthang.tk.ls@gmail.com

10

UBND huyện Lộc Bình

Hoàng Hùng Cường

Phó Chủ tịch UBND huyện

0966349.886

hhcuong@langson.gov.vn

11

UBND huyện Hữu Lũng

Bùi Quốc Khánh

Chủ tịch UBND huyện

0912.203.302

bqkhanh@langson.gov.vn

III. CÁC CƠ QUAN KHÁC

1

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn

Trương Thu Hòa

Giám đốc

0834.828.098

hoa.truongthu@sbv.gov.vn

 

 

Vi Thị Hoa

Phó Giám đốc

0985.623.888

hoa.vithi@sbv.gov.vn

2

Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Vi Công Tường

Phó Cục trưởng

0983278161

tuongvchqls@gmail.com

3

Cục Quản lý thị trường

Đặng Văn Ngọc

Cục trưởng

0912.909.358

dangvanngoc2011@gmail.com

4

Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn

Hà Thu Hằng

Phó Giám đốc

02053.814.068

0986.813.999

hanght@vst.gov.vn