Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2024
Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2024
Ngày 11/7/2024, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2024. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực ...
Đọc thêm
Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024
Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024
Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia  xây dựng nông thôn mới năm 2024 (Công văn số 99/BCĐ-NTM, ngày 26/6/2024).Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã ...
Đọc thêm
Kế hoạch đào tạo, nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ các cấp triển khai Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào  dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh năm 2024
Kế hoạch đào tạo, nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ các cấp triển khai Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào  dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh năm 2024
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch đào tạo, nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ các cấp triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh năm 2024 (Kế hoạch ...
Đọc thêm
UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 175/KL-TTr ngày 07/5/2024 của Thanh tra Ủy ban Dân tộc
UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 175/KL-TTr ngày 07/5/2024 của Thanh tra Ủy ban Dân tộc
UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 175/KL-TTr ngày 07/5/2024 của Thanh tra Ủy ban Dân tộc về thanh tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và một số ...
Đọc thêm
Chỉ đạo đẩy mạnh giải ngân vốn các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
Chỉ đạo đẩy mạnh giải ngân vốn các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
Văn phòng UBND tỉnh truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về việc đẩy mạnh giải ngân vốn các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (Công văn số 2048/VP-KT, ngày ...
Đọc thêm
Chỉ đạo tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung hoạt động Dự án 8
Chỉ đạo tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung hoạt động Dự án 8
  Ảnh minh họaUBND tỉnh chỉ đạo tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung hoạt động Dự án 8 (Công văn số 377 /UBND-KGVX, ngày 23/03/2024).Ủy ban nhân dân các huyện tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ ...
Đọc thêm
Lãnh đạo UBND tỉnh dự lễ đón bằng công nhận xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023
Lãnh đạo UBND tỉnh dự lễ đón bằng công nhận xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023
Ngày 19/3/2024, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đồng Ý đã long trọng tổ chức lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu năm 2023. Tham dự buổi lễ có đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh ...
Đọc thêm
Chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến các mô hình, sáng kiến hay trong xây dựng nông thôn mới năm 2023 của các địa phương trong cả nước
Chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến các mô hình, sáng kiến hay trong xây dựng nông thôn mới năm 2023 của các địa phương trong cả nước
Văn phòng UBND tỉnh truyền đạt ý kiến của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến các mô hình, sáng kiến hay trong xây dựng nông thôn mới năm 2023 của các địa phương trong cả nước, tại Công văn số ...
Đọc thêm
Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023
Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023
UBND tỉnh vừa ban hành các quyết định về công nhận 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. Ảnh minh họa. Nguồn: baolangsonCụ thể: 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: xã ...
Đọc thêm
Họp thẩm định, xét công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 (đợt 2)
Họp thẩm định, xét công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 (đợt 2)
Sáng 23/01/2024, Hội đồng thẩm định xét, đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao,  NTM kiểu mẫu (Hội đồng thẩm định) tỉnh tổ chức họp thẩm định, xét công nhận các xã đạt chuẩn đợt 2 năm 2023. Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó ...
Đọc thêm
Chỉ đạo tăng cường các biện pháp triển khai thực hiện Tiểu dự án 1- Dự án 3, Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Chỉ đạo tăng cường các biện pháp triển khai thực hiện Tiểu dự án 1- Dự án 3, Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Văn phòng UBND tỉnh truyền đạt ý kiến của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường các biện pháp triển khai thực hiện Tiểu dự án 1: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập ...
Đọc thêm
Kế hoạch thực hiện hoàn thiện các tiêu chí tại các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn trước năm 2022
Kế hoạch thực hiện hoàn thiện các tiêu chí tại các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn trước năm 2022
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoach thực hiện hoàn thiện các tiêu chí tại các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn trước năm 2022 (Kế hoạch số 184/KH-UBND, ngày 13/9/2023).
Đọc thêm
Hội nghị trực tuyến với các tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc về tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
Hội nghị trực tuyến với các tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc về tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
Chiều 10/8/2023, tại Yên Bái, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giai đoạn 2021 – 2025 chủ trì hội nghị trực tuyến với các tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc về tình ...
Đọc thêm
Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 06 tháng đầu năm 2023
Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 06 tháng đầu năm 2023
Chiều 20/7/2023, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ ...
Đọc thêm
Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025
Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025
Ngày 17/7/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn (NTM) mới giai đoạn 2021 – 2025. Bộ trưởng Lê Minh Hoan chủ trì hội nghị. ...
Đọc thêm
Chỉ đạo tổ chức thực hiện Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2022
Chỉ đạo tổ chức thực hiện Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2022
UBND tỉnh vừa có Công văn chỉ đạo tổ chức thực hiện Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2022 (Công văn số 924/UBND-KT, ngày 17/7/2023).
Đọc thêm
Hội nghị trực tuyến về kết quả thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới
Hội nghị trực tuyến về kết quả thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới
Chiều 13/02/2023, tại trụ sở UBND tỉnh Bắc Kạn, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì Hội nghị trực tuyến với 14 tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc (TD&MNPB) về kết quả thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) và nhiệm vụ, ...
Đọc thêm
Công nhận xã Chi Lăng, huyện Tràng Định, xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng và xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022
Công nhận xã Chi Lăng, huyện Tràng Định, xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng và xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022
Ảnh minh họa (Nguồn baolangson.vn)UBND tỉnh vừa công nhận xã Chi Lăng, huyện Tràng Định, xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng và xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 theo Bộ tiêu chí xây dựng xã đạt nông thôn mới nâng cao giai ...
Đọc thêm