Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024

Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia  xây dựng nông thôn mới năm 2024 (Công văn số 99/BCĐ-NTM, ngày 26/6/2024).

Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung theo nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 09/3/2023 của UBND tỉnh về việc phân công lãnh đạo UBND tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành phụ trách, chỉ đạo các huyện, thành phố thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2023 - 2025 đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả; chủ động, khẩn trương xây dựng và ban hành hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu theo quy định tại Quyết định số 1062/QĐ-UBND ngày 17/6/2024 của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện các tiêu chí trong xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo lĩnh vực phụ trách; chủ động ưu tiên bố trí nguồn lực, lồng ghép nguồn vốn từ chương trình dự án do ngành quản lý để hỗ trợ các huyện, xã trong kế hoạch phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2024 và giai đoạn 2024-2025.

Các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, huy động cả hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cơ sở, cộng đồng dân cư và người dân vào cuộc để thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo yêu cầu nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM theo kế hoạch của UBND tỉnh đề ra./.

 

Bích Diệp

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết