S

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, đơn vị công tác

 
 

1

HỒ THỊ LAN ANH

13/11/1969

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

 

2

NGUYỄN ĐẶNG ÂN

04/12/1970

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

3

GIÁP THỊ BẮC

10/11/1971

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

 

4

NÔNG LƯƠNG CHẤN

22/01/1965

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

5

ĐÀM VĂN CHÍNH

15/11/1965

Phó Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội

 

6

HÀ MẠNH CƯỜNG

22/11/1973

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

7

HỒ PHI DŨNG

24/10/1962

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất và thương mại Lạng Sơn

 

8

PHẠM VĂN DŨNG

15/7/1969

Trưởng ban Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Chính tòa Cửa Nam, thành phố Lạng Sơn

 

9

VY QUANG DŨNG

03/8/1977

Phó Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh

 

10

DƯƠNG NGỌC ĐẠI

25/5/1966

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Phượng Hoàng, huyện Chi Lăng

 

11

LƯƠNG TRƯƠNG ĐẠT

08/11/1972

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Bình Gia

 

12

ĐINH HOÀNG GIANG

24/5/1975

Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc

 

13

NGUYỄN PHÚC HÀ

01/9/1969

Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh

 

14

NÔNG THANH HẢI

07/02/1969

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

 

15

TRIỆU TUẤN HẢI

15/02/1972

Đại tá, Phó Giám đốc Công an tỉnh

 

16

ĐOÀN THỊ HẬU

20/3/1969

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

 

17

HOÀNG THỊ HIỀN

27/4/1972

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ

 

18

LINH THỊ HIỀN

15/10/1979

Phó Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh

 

19

LỘC MINH HIỆP

09/7/1981

 Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh

 

20

BẾ THỊ HÒA

08/6/1973

 Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

 

21

VƯƠNG LÊ HOÀNG

23/6/1982

Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh

 

22

ĐINH HỮU HỌC

05/7/1977

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

 

23

PHÙNG QUANG HỘI

18/3/1971

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

 

24

HOÀNG VĂN HỒNG

29/3/1967

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bắc Sơn

 

25

LINH VĂN HÙNG

06/7/1974

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Văn Quan

 

26

NGUYỄN QUANG HUY

05/10/1981

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ Bắc Sơn 

 

27

DƯƠNG XUÂN HUYÊN

22/3/1973

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

 

28

NGUYỄN QUỐC KHÁNH

23/8/1971

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh

 

29

ĐOÀN THỊ LOAN

02/01/1972

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Lạng Sơn

 

30

ĐẶNG THỊ MÚI (A MÚI)

10/7/1981

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình

 

31

HOÀNG VĂN NGHIỆM

02/9/1968

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh

 

32

HOÀNG VĂN NGÔN

22/5/1971

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

 

33

LƯƠNG ĐÌNH NHẠC

12/9/1974

Đại tá, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

 

34

HOÀNG QUY

25/4/1972

Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh

 

35

VŨ HOÀNG QUÝ

04/02/1979

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính

 

36

ĐOÀN THANH SƠN

11/10/1978

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

37

NGUYỄN THANH SƠN

08/10/1966

Giám đốc Sở  Tư pháp

 

38

HOÀNG VĂN TÀI

13/9/1972

Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh

 

39

HỒ TIẾN THIỆU

01/11/1965

Phó Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch UBND tỉnh

 

40

ĐINH THỊ THU

04/10/1977

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

41

HOÀNG XUÂN THUẬN

22/6/1976

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Đình Lập

 

42

NÔNG BÍCH THUẬN

07/4/1970

Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ tỉnh

 

43

TRẦN THỊ SƠN THÙY

10/12/1977

Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh

 

44

ĐINH THỊ ANH THƯ

27/3/1985

Bí thư Tỉnh đoàn

 

45

LÊ TRÍ THỨC

24/9/1969

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Cao Lộc

 

46

PHAN HỒNG TIẾN

12/8/1973

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Hữu Lũng

 

47

NGUYỄN VĂN TRƯỜNG

10/01/1971

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Văn Lãng

 

48

TRỊNH MINH TRƯỜNG
(ĐẠI ĐỨC THÍCH BẢN CHUNG)

04/4/1984

Tu sĩ Phật giáo, Đại Đức, Phó Trưởng Ban kiêm Trưởng Ban Thông tin truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh

 

49

NGUYỄN CÔNG TRƯỞNG

04/8/1969

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ 

 

50

HOÀNG QUỐC TUẤN

12/7/1973

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,  Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

 

51

ĐẶNG THỊ KIỀU VÂN

18/7/1970

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng bộ Khối CCQ tỉnh 

 

52

HOÀNG THỊ KIM VÂN

22/11/1970

Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh

 

53

DƯƠNG CÔNG VĨ

26/10/1975

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải

 

54

LÂM VĂN VIÊN

21/9/1975

Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh