Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 175/KL-TTr ngày 07/5/2024 của Thanh tra Ủy ban Dân tộc

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 175/KL-TTr ngày 07/5/2024 của Thanh tra Ủy ban Dân tộc về thanh tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và một số chính sách thuộc lĩnh vực công tác dân tộc tại tỉnh Lạng Sơn (Công văn số 693/UBND-KT, ngày 23/5/2024).

 

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

 

Các sở, ban, ngành được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc và UBND các huyện, thành phố khẩn trương nghiên cứu, quán triệt, nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung kiến nghị tại Kết luận số 175/KL-TTr, kịp thời khắc phục những hạn chế được chỉ ra, tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình và một số chính sách thuộc lĩnh vực công tác dân tộc theo quy định, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình; khẩn trương xây dựng, ban hành  kế hoạch thực hiện Kết luận số 175/KL-TTr.

Các sở, ban, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 2 Dự án 3 thuộc Chương trình, chỉ đạo xây dựng các mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị cấp tỉnh, cấp huyện để đảm bảo đúng định hướng phát triển và quy mô được tập trung, tránh dàn trải; đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh, kịp thời đề xuất UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh và chỉ đạo việc triển khai thực hiện bảo đảm phù hợp với năng lực quản lý của cấp cơ sở, nhất là điều kiện thực tế và khả năng của hộ dân tham gia dự án… UBND các huyện, thành phố khẩn trương cân đối, bố trí vốn đối ứng ngân sách huyện bảo đảm theo đúng quy định tại Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 11/3/2022 và Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh; đồng thời căn cứ Quyết định số 04/2023/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ bố trí nguồn vốn ngân sách, kết hợp vốn vay tín dụng Ngân hàng Chính sách và nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai thực hiện Dự án 1 thuộc Chương trình.

 

Thùy Linh


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết