Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chỉ đạo tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung hoạt động Dự án 8

 

 

Ảnh minh họa

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung hoạt động Dự án 8 (Công văn số 377 /UBND-KGVX, ngày 23/03/2024).

Ủy ban nhân dân các huyện tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn tích cực phối hợp trong thực hiện các nội dung của Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi bảo đảm đồng bộ, hiệu quả để đạt mục tiêu kế hoạch đề ra; kịp thời phân bổ ngân sách, giao dự toán hàng năm đến UBND cấp xã để xã có ngân sách trực tiếp triển khai các mô hình, hoạt động cụ thể của Dự án tại cộng đồng; cấp kinh phí đối ứng để triển khai thực hiện hoạt động duy trì các mô hình: Tổ truyền thông cộng đồng, Địa chỉ tin cậy, Câu lạc bộ “thủ lĩnh của sự thay đổi” theo quy định tại Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; xây dựng định mức chi cụ thể từ nguồn ngân sách địa phương cho các hoạt động duy trì mô hình: Tổ truyền thông cộng đồng, Địa chỉ tin cậy, Câu lạc bộ “thủ lĩnh của sự thay đổi”./.

Bích Diệp


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Tin nổi bật