Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch đào tạo, nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ các cấp triển khai Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào  dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh năm 2024

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch đào tạo, nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ các cấp triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh năm 2024 (Kế hoạch số 141/KH-UBND, ngày 11/6/2024).

 

Ảnh minh họa (Nguồn baolangson.vn)

 

Mục đích nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về quy trình triển khai dự án, tiểu dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; giúp cộng đồng thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi tiếp thu những kiến thức cơ bản về tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống, giúp đội ngũ trưởng thôn, chi hội đoàn thể, người dân, người có uy tín từng bước có đủ năng lực quản lý cộng đồng, tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt công tác dân tộc, chính sách dân tộc, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các nội dung thực hiện: đào tạo, nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ các cấp thực hiện Chương trình theo Quyết định số 752/QĐ-UBDT ngày 11/10/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Quyết định số 2038/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh; đồng thời tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh cho các đối tượng trực tiếp thực hiện Chương trình, tổ chức hội thảo, hội nghị chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm với các địa phương khác.

Cấp tỉnh và cấp huyện sẽ tổ chức 191 lớp tập huấn với 15.220 người học và 28 đoàn trao đổi học tập kinh nghiệm với 1.430 người tham gia.

 

Thùy Linh

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết