No posts yet
noData
No data
noData
No data
noData
No data
noData
No data
noData
No data
noData
No data

Mỗi tuần một con số

4.595 triệu USD 

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh 11 tháng năm 2023, đạt 120,9% kế hoạch, tăng 70,6% so với cùng kỳ

thông tin tổng hợp

LIÊN KẾT

No posts yet
Tên dự thảo Make a choice
Tình hình xử lý hồ sơ năm 2024
On-time records
Hồ sơ tiếp nhận
Profile
Hồ sơ giải quyết
Profile

Công khai chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp DVC Lạng Sơn

Công khai minh bạch
Point
medium
4,0/18 POINT
Online public services
Point
Evaluate
4,0/12 POINT
Progress of settlement
Point
medium
17,6/20 POINT
Online payment
Point
Evaluate
2,6/10 POINT
Mức độ hài lòng
Point
Evaluate
17,9/18 POINT
Digitizing records
Point
medium
14,2/22 POINT
Công khai minh bạch
Point
medium
6,9/18 POINT
Online public services
Point
Evaluate
6,0/12 POINT
Progress of settlement
Point
medium
18,5/20 POINT
Online payment
Point
Evaluate
2,7/10 POINT
Mức độ hài lòng
Point
Evaluate
18,0/18 POINT
Digitizing records
Point
medium
15,5/22 POINT
Công khai minh bạch
Point
medium
7,4/18 POINT
Online public services
Point
Evaluate
7,7/12 POINT
Progress of settlement
Point
medium
19,0/20 POINT
Online payment
Point
Evaluate
0,6/10 POINT
Mức độ hài lòng
Point
Evaluate
18,0/18 POINT
Digitizing records
Point
medium
12,3/22 POINT

Thông cáo báo chí

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

THÔNG TIN khác

Look up text

link

STATISTICAL ACCESS

  • Đang online 3

  • hôm nay 1

  • Trong tuần 20

  • Tất cả 1056755