Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chỉ đạo tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2024

UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2024 (Công văn số 595/UBND-KT, ngày 07/5/2024).

Ảnh minh họa

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố được giao kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG), là thành viên Ban Chỉ đạo (BCĐ) các CTMTQG tỉnh giai đoạn 2021-2025 tiếp tục tập trung quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình công tác, các kế hoạch của UBND tỉnh, BCĐ về tổ chức triển khai thực hiện các CTMTQG năm 2024, các văn bản chỉ đạo về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn các CTMTQG năm 2024; chủ động, tích cực chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm tổ chức thực hiện các CTMTQG giữa các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh, xây dựng kế hoạch, giải pháp quyết liệt thúc đẩy việc huy động, giải ngân các nguồn vốn thực hiện các CTMTQG; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện đối với cấp huyện, cấp xã; tham mưu UBND tỉnh phối hợp với các thành viên BCĐ Trung ương trong triển khai các nhiệm vụ đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

Các cơ quan chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện CTMTQG tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình; rà soát tổng thể mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch vốn thực hiện CTMTQG được giao chủ trì, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch thực hiện CTMTQG giai đoạn 2021 - 2025 và hằng năm đảm bảo phù hợp với Nghị quyết số 111/2024/QH15 của Quốc hội và thực tế của tỉnh.

UBND các huyện, thành phố tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo CTMTQG cấp huyện; tập trung rà soát đánh giá đối tượng, các công trình, dự án thuộc phạm vi đầu tư của các CTMTQG để báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh bảo đảm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, lãng phí, kém hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện.

Thùy Linh


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Tin nổi bật