Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

ĐỒNG CHÍ Dương Xuân Huyên
Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì họp xem xét các nội dung triển khai tổ chức đăng cai Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ XI tại tỉnh Lạng Sơn
Ngày 24/7/2024, đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp xem xét, thống nhất các nội dung Kế hoạch triển khai tổ chức đăng cai ...