ĐỒNG CHÍ Dương Xuân Huyên
Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh