Là một huyện vùng cao, biên giới, tiếp giáp với các huyện Văn Quan, Cao Lộc, Tràng Định, Bình Gia (Việt Nam) và huyện Bằng Tường (Trung Quốc). Nơi đây là quê hương của đồng chí Hoàng Văn Thụ, một nhà cách mạng của Việt Nam.

 

Văn Lãng có 4 dân tộc chính sinh sống là Kinh, Tày, Nùng, Hoa với tổng dân số là 49.696 người (số liệu năm 2019). Diện tích tự nhiên là 56.330,46 ha. Huyện có 19 xã và 1 thị trấn Na Sầm. Huyện có chợ biên giới với Trung Quốc, nổi tiếng nhất là chợ cửa khẩu Tân Thanh.

 

Website: https://vanlang.langson.gov.vn