Là đô thị loại II của tỉnh Lạng Sơn, có diện tích khoảng 78.11 km². Thành phố nằm bên quốc lộ 1A, cách biên giới Việt Nam - Trung Quốc18 km; cách Hữu Nghị quan 15 km và Đồng Đăng 13 km về phía đông bắc. Phía Bắc giáp xã Thạch Đạn, Thụy Hùng, phía Nam giáp xã Tân Thành, Yên Trạch (huyện Cao Lộc) và xã Vân Thủy (huyện Chi Lăng), phía Đông giáp thị trấn Cao Lộc và các xã Gia Cát, Hợp Thành, Tân Liên, phía Tây giáp xã Xuân Long (huyện Cao Lộc) và xã Đồng Giáp (huyện Văn Quan), gồm 5 phường và 3 xã.

 

Dân số của thành phố năm 2019 là 103.284 người, với nhiều dân tộc khác nhau như: Kinh, Tày, Nùng, Hoa, Dao, Mường, Sán Dìu, Sán Chỉ,...

 

Website: https://thanhpho.langson.gov.vn