Là huyện vùng cao biên giới nằm ở phía đông nam tỉnh Lạng Sơn, phía Tây Bắc giáp huyện Lộc Bình, phía Đông Bắc giáp đường biên giới dài 51,2 km với CHND Trung Hoa, phía đông nam giáp tỉnh Quảng Ninh, phía Tây Nam giáp tỉnh Bắc Giang. Huyện Đình Lập có 12 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 2 thị trấn Đình Lập và Nông trường Thái Bình và 10 xã.

 

Huyện có diện tích 1.187 km² và dân số là 28.579 người vào năm 2019, gồm các dân tộc: Tày, Nùng, Kinh, Dao, Sán Chỉ.
 

Website: https://dinhlap.langson.gov.vn