Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Thông cáo báo chí về tổ chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024
Thông cáo báo chí về tổ chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024
UBND tỉnh ban hành Thông cáo báo chí về tổ chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024 (Thông cáo báo chí số 48/UBND-KGVX, ngày 10/01/2024). Ảnh minh họa Theo Thông cáo báo chí, Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng khai ...
Đọc thêm