Đồng chí Lương Trọng Quỳnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp, giai đoạn 2021 - 2030
Ngày 22/02/2024, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp, giai ...