ĐỒNG CHÍ HỒ TIẾN THIỆU
Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh