Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh năm 2024
Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh năm 2024
Ảnh minh họa. Nguồn InternetUBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh năm 2024 (Kế hoạch số 96/KH-UBND, ngày 22/4/2024).Về đối tượng kiểm tra: các cơ sở ...
Đọc thêm
Chỉ đạo triển khai Chương trình phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2024 - 2030
Chỉ đạo triển khai Chương trình phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2024 - 2030
Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh (Ban Chỉ đạo 138 tỉnh) ban hành văn bản về việc triển khai Chương trình phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống ma túy trong ...
Đọc thêm
Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2024
Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2024
Ban Chỉ đạo 138 tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 36/KH-BCĐ, ngày 04/3/2024 thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2024.Tuyên truyền về công tác phòng, chống ma túy (Nguồn baolangson.vn)Các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện: tham mưu tổ chức sơ kết 05 ...
Đọc thêm
10.200 ca mắc mới HIV trong 9 tháng đầu năm
10.200 ca mắc mới HIV trong 9 tháng đầu năm
Việt Nam ước tính hiện có khoảng 249.000 người nhiễm HIV. Trong 9 tháng đầu năm, cả nước ghi nhận 10.200 ca mắc mới, trong đó có tới 60% người nhiễm HIV được phát hiện mới tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và TPHCM. Thông tin trên ...
Đọc thêm