Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025

Ngày 28/8/2023, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giai đoạn 2021 - 2025 tổ chức phiên họp thứ 4 trực tuyến với các địa phương sơ kết tình hình triển khai thực hiện các CTMTQG từ năm 2021 đến nay và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng BCĐ chủ trì phiên họp. Dự họp tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Ngày 28/8/2023, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giai đoạn 2021 - 2025 tổ chức phiên họp thứ 4 trực tuyến với các địa phương sơ kết tình hình triển khai thực hiện các CTMTQG từ năm 2021 đến nay và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng BCĐ chủ trì phiên họp. Dự họp tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

Theo báo cáo tại phiên họp, việc triển khai thực hiện các CTMTQG giai đoạn 2021 – 2025 được các cấp, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt; công tác kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn các chương trình được thực hiện thường xuyên, liên tục; ân đối nguồn lực từ ngân sách trung ương trong các năm của giai đoạn 2021 – 2023 cơ bản đáp ứng tiến độ, phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025. Kết quả giải ngân nguồn vốn, năm 2021 đã giải ngân 1.078 tỷ đồng, đạt 88,95% kế hoạch; năm 2022 giải ngân được khoảng 14.468 tỷ đồng, đạt 42,49% kế hoạch. Đối với kế hoạch năm 2023, kết quả giải ngân kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương 6 tháng đầu năm được khoảng 1.131 tỷ dồng, đạt 5,33% kế hoạch; nguồn vốn đầu tư công ước đến 31/8/2023 giải ngân đạt khoảng 10.139 tỷ đồng, đạt 41,9% kế hoạch.

Một số kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ các CTMTQG: tỷ lệ giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số bình quân đạt 3,4%, đạt so với mức mục tiêu kế hoạch giao, tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông đạt 98,6%, tỷ lệ thôn có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa đạt 89,5%, tỷ lệ trường, lớp học được xây dựng kiên cố đạt 91,4%, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế đạt 91,9%; ước tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều năm 2023 còn 2,93% (giảm 1,1%), tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số còn khoảng 17,82% (giảm 3,2%), đạt chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao; cả nước có 6.022/8.177 xã (73,65%) đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 11,3% so với cuối năm 2020, bình quân cả nước đạt 16,9 tiêu chí/xã, 19 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 100% số xã đạt chuẩn NTM …

Tại phiên họp, các đại biểu đã đánh giá kết quả thực hiện, nêu lên những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị các giải pháp để thúc đẩy thực hiện các CTMTQG trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang kết luận phiên họp

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải quyết liệt hơn nữa, nêu cao vai trò của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện các CTMTQG. Các địa phương phải chú trọng nghiên cứu các văn bản mới ban hành, nhất là các nghị định, thông tư để tổ chức triển khai thực hiện, báo cáo các khó khăn, vướng mắc để được tháo gỡ kịp thời; chủ động lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường chia sẻ, trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, trong đó có việc huy động nguồn vốn xã hội hóa, đóp góp của Nhân dân trong quá trình thực hiện. Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các bộ, cơ quan có liên quan tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của các địa phương tại phiên họp này, các hội nghị vùng vừa tổ chức và qua tổng hợp của Đoàn Giám sát của Quốc hội, để hoàn thiện báo cáo trình Quốc hội xem xét.

Thùy Linh

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết