A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Họp thẩm định, xét công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 (đợt 2)

Sáng 23/01/2024, Hội đồng thẩm định xét, đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao,  NTM kiểu mẫu (Hội đồng thẩm định) tỉnh tổ chức họp thẩm định, xét công nhận các xã đạt chuẩn đợt 2 năm 2023. Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì cuộc họp.

 

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

 

Tại cuộc họp, lãnh đạo Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh đã báo cáo tóm tắt kết quả thẩm định đối với 05 xã đề nghị xét công nhận đạt chuẩn NTM năm 2023 gồm: xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng; xã Long Đống, huyện Bắc Sơn; xã Hồng Phong, huyện Bình Gia; xã Liên Hội, huyện Văn Quan và xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc. 04 xã đề nghị xét công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, gồm: xã Vũ Sơn, huyện Bắc Sơn; xã Điềm He, huyện Văn Quan; xã Tân Văn, huyện Bình Gia; xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn và 02 xã đề nghị xét công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, gồm: (xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn; xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn. Qua kết quả thẩm định đến nay, 09 xã đề nghị xét công nhận đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí; 02 xã đề nghị xét công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu cơ bản đạt các tiêu chí theo quy định. Tuy nhiên, vẫn còn một số xã có các tiêu chí cần hoàn thiện thêm như trường học, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm, thông tin và truyền thông, quy hoạch…

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng thẩm định, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, các xã đề nghị xét công nhận đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đã thảo luận, làm rõ một số nội dung liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất công trình trường học, nhà văn hóa, củng cố, nâng cao chất lượng tiêu chí giao thông…

 

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định tiến hành bỏ phiếu

 

Sau khi nghe báo cáo kết quả thẩm định của 11 xã cũng như các ý kiến thảo luận tại cuộc họp, Hội đồng thẩm định đã tiến hành bỏ phiếu. Kết quả, 100% thành viên Hội đồng thẩm định bỏ phiếu đồng ý công nhận 11 xã trên đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2023. Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 98 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, trong đó có 24 xã NTM nâng cao, 4 xã NTM kiểu mẫu.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các huyện, thành phố và 11 xã trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2023, qua đó góp phần quan trọng vào kết quả xây dựng NTM chung trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tiếp tục hỗ trợ các xã để hoàn thiện các tiêu chí, tuyên truyền, vận động, huy động sự chung tay, góp sức của người dân để duy trì, củng cố và từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

 

Khánh Ly


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết