A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chỉ đạo tăng cường các biện pháp triển khai thực hiện Tiểu dự án 1- Dự án 3, Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Văn phòng UBND tỉnh truyền đạt ý kiến của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường các biện pháp triển khai thực hiện Tiểu dự án 1: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân" thuộc Dự án 3, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, tại Công văn số 187/VP-KT, ngày 11/01/2024.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: baolangson.vn

 

Theo đó, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục đôn đốc UBND các huyện triển khai thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Tiểu dự án 1- Dự án 3, đảm bảo người dân trên địa bàn 88 xã Vùng II, III được tiếp cận và được hưởng thụ chính sách của Nhà nước, theo dõi, giám sát, tổ chức kiểm tra tình hình triển khai thực hiện tại các đơn vị để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các huyện tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

UBND các huyện thành lập Tổ công tác do Lãnh đạo UBND huyện làm Tổ trưởng để đôn đốc, chỉ đạo triển khai thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 3 trên địa bàn nhằm bảo đảm đạt hiệu quả cao nhất, rà soát đánh giá đúng thực trạng, khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo, đề xuất các cơ quan liên quan giải quyết. Triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ của Tiểu dự án 1 - Dự án 3 trên địa bàn các xã Vùng II, III (06 nội dung) để người dân được tiếp cận và được hưởng thụ chính sách của Nhà nước. Hằng năm, khi đề xuất nhu cầu kế hoạch, các huyện cần căn cứ thực trạng diện tích rừng và đất lâm nghiệp hiện có đủ điều kiện triển khai thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 3, đảm bảo quyền lợi của người dân. Nơi nào để phát sinh kiến nghị của cử tri do không được hưởng chính sách Tiểu dự án 1 - Dự án 3, triển khai chính sách không kịp thời đến người dân, Chủ tịch UBND huyện đó chịu trách nhiệm, kiểm điểm trước Chủ tịch UBND tỉnh. Khẩn trương xây dựng kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng đối với những diện tích chưa giao, chưa cho thuê đảm bảo thống nhất, đồng bộ với giao đất, cho thuê đất trình thẩm định, phê duyệt theo quy định của Luật Lâm nghiệp./.

 

Khánh Ly


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết