Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 01/4 đến ngày 07/4/2024)

Chỉ đạo triển khai công tác bình đẳng giới năm 2024; Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024; Thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu Ban phục vụ Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và Xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2024; Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15 trên địa bàn tỉnh; Quyết định giải thể Chi cục Bảo vệ môi trường để thành lập Phòng Quản lý môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh; Phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch; Phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn năm 2024;UBND tỉnh chỉ đạo triển khai khai thực hiện Chương trình hành động số 111-CTr/TU ngày 26/3/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Chỉ đạo tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước xâm nhập mặn.

Chỉ đạo triển khai công tác bình đẳng giới năm 2024

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 1461/VP-KGVX, ngày 01/4/2024) về việc triển khai công tác bình đẳng giới năm 2024.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Bộ LĐTB&XH tại Công văn số 1303/BLĐTBXH-VBĐG ngày 29/3/2024.

Theo đó, Bộ LĐTB&XH đề nghị các địa phương tổ chức triển khai thi hành Luật Bình đẳng giới và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật; tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội; triển khai chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 – 2030; tổ chức triển khai các chương trình, đề án nhằm thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và các chương trình, đề án liên quan như: chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030, chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 – 2025…; nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới; thúc đẩy hợp tác quốc tế trong thực hiện bình đẳng giới.

Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024

Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh ban hành Kế hoạch số 53/KH-BCĐ, ngày 01/4/2024 về triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024.

Chủ đề Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024 là “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”. Phạm vi triển khai trên địa bàn toàn tỉnh. Thời gian triển khai từ ngày 15/4/2024 đến ngày 15/5/2024.

Tập trung triển khai thực hiện các hoạt động như: triển khai chiến dịch truyền thông bảo đảm an toàn thực phẩm với các nội dung như vận động, hướng dẫn đảm bảo an toàn điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ sơ chế, chế biến thực phẩm, tăng cường nhận thức, làm rõ trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật, vận động người tiêu dùng lựa chọn và sử dụng thực phẩm đảm bảo an toàn, nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng,…; đồng thời tổ chức kiểm tra liên ngành trong Tháng hành động đối với các cơ quan quản lý nhà nước và đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu Ban phục vụ Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và Xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2024

Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu Ban phục vụ Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và Xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2024 (Quyết định số 626/QĐ-UBND, ngày 02/4/2024).

Theo đó, Ban Tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và Xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2024 do đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban. Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND và đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó Trưởng Ban.

Các thành viên là Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan gồm: Văn phòng UBND tỉnh; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Ngoại vụ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Y tế; Giao thông vận tải; Công an tỉnh. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch; Báo Lạng Sơn; Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn; Công ty Điện lực Lạng Sơn; Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn; Chủ tịch UBND các huyện: Hữu Lũng, Chi Lăng.

Tại Quyết định cũng thành lập 03 Tiểu Ban phục vụ Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và Xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2024, gồm: Tiểu Ban Nội dung - Tuyên truyền; Tiểu Ban Lễ tân - Hậu cần; Tiểu ban Bảo vệ an ninh - Sức khỏe.

Ban Tổ chức có nhiệm vụ chỉ đạo triển khai chuẩn bị các nội dung, điều kiện tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và Xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2024 theo mục đích, yêu cầu và kế hoạch đề ra, đảm bảo tiến độ, hiệu quả. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Tổ chức.

Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15 trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch số 80/KH-UBND, ngày 02/4/2024).

Một số nội dung triển khai: tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 3 cấp (tỉnh, huyện, xã), thời gian thực hiện dự kiến tổ chức trong tháng 4/2024, ngoài Hội nghị triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 3 cấp, căn cứ tình hình thực tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện tổ chức các Hội nghị chuyên đề tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai năm 2024 và các Nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai đến các tổ chức, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn; phát hành ấn phẩm, áp phích, tờ gấp, tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật trên các phương tiện thông tin đại chúng (trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Trang Thông tin điện tử các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, Trang Thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật...), thời gian thực hiện trong năm 2024 - 2025; xây dựng, ban hành văn bản pháp luật quy định chi tiết, hướng dãn thi hành Luật Đất đai năm 2024; thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Luật Đất đai năm 2024.

Quyết định giải thể Chi cục Bảo vệ môi trường để thành lập Phòng Quản lý môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh

UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc giải thể Chi cục Bảo vệ môi trường để thành lập Phòng Quản lý môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (Quyết định số 635/QĐ-UBND, ngày 03/4/2024).

Theo đó, giải thể Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường được thành lập theo Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 08/7/2008 của UBND tỉnh để thành lập Phòng Quản lý môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này, hoàn thành trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành. Đồng thời chỉ đạo Chi cục Bảo vệ môi trường phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thống kê số lượng công chức, người lao động hiện có, kinh phí hoạt động, trang thiết bị, trụ sở làm việc, hồ sơ, sổ sách, chứng từ, tài liệu, công nợ (nếu có) và các quyền lợi, nghĩa vụ khác có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Chi cục Bảo vệ môi trường để bàn giao về Sở Tài nguyên và Môi trường theo đúng quy định của pháp luật.

Phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch ( Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 03/4/2024).

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch (Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 03/4/2024).

Theo đó phê duyệt 04 nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đã được phê duyệt. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh hoặc vì nguyên nhân khách quan mà không thực hiện được các nội dung theo kế hoạch, Trung tâm báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét, quyết định điều chỉnh trước thời hạn yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ ít nhất 15 ngày. Trường hợp đặc biệt do Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn năm 2024

UBND tỉnh phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn năm 2024 (Quyết định số 643/QĐ-UBND, ngày 03/4/2024).

Cụ thể, các hoạt động xúc tiến thương mại định hướng xuất khẩu: 02 chương trình; các hoạt động xúc tiến thương mại trong nước: 07 chương trình; các hoạt động cung cấp thông tin cho doanh nghiệp: 03 chương trình; các hoạt động đào tạo, tập huấn, hội nghị, hội thảo: 01 chương trình và các hoạt động xúc tiến thương mại khác.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn năm 2024 theo đúng quy định tại Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 28/5/2014, Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của UBND tỉnh và các văn bản liên quan.

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai khai thực hiện Chương trình hành động số 111-CTr/TU ngày 26/3/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 1533/VP-TH ngày 04/4/2024) thực hiện Chương trình hành động số 111-CTr/TU ngày 26/3/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại chuyến thăm và làm việc với Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan đề xuất UBND tỉnh triển khai thực hiện các nội dung thuộc Chương trình 1, 2, 3, 4, 5, 6 trong Chương trình hành động số 111-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thời gian hoàn thành trước ngày 27/4/2024.

Theo điểm 1.2 khoản 1 Mục II Chương trình  hành động số 111-CTr/TU ngày 26/3/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các ban đảng Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan chỉ đạo cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nội dung thuộc Chương trình 1,2,3,4,5,6.

Chỉ đạo tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước xâm nhập mặn

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 1537/VP-KT, ngày 04/4/2024) về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 01/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước xâm nhập mặn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế và các cơ quan liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện các nội dung Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 01/4/2024 phù hợp thực tiễn địa phương và các nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Công văn số 203/UBND-KT ngày 07/02/2024 về việc triển khaithực hiệnCông điện số 04/CĐ-TTg ngày 15/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủđộng ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 20/10/2023 của UBND tỉnh về phòng, chống hạn hán, thiếu nước tổng thể giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; chủ động tham mưu, đề xuất UBND tỉnh nội dung vượt thẩm quyền.

Tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 01/4/2024, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương chỉ đạo các cơ quan chức năng theo dõi chặt chẽ diễn biến và dự báo về thời tiết, khí tượng, thuỷ văn, nguồn nước, xâm nhập mặn; kiểm kê, nắm chắc thông tin về nguồn nước trên địa bàn để cập nhật phương án, kế hoạch phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn của địa phương phù hợp với các kịch bản nguồn nước; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động có hình thức linh hoạt tích trữ nước ngọt, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, triệt để chống thất thoát, lãng phí nguồn nước ngọt; xác định các khu vực có nguy cơ xảy ra thiếu nước sinh hoạt để chủ động triển khai giải pháp bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho Nhân dân; chủ động nạo vét các kênh mương, hồ chứa nước bị bồi lắng để khôi phục, tăng khả năng trữ nước, kết hợp tận thu vật liệu xây dựng theo quy định của pháp luật./.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Tin nổi bật