Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Quyết định Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Số hiệu 236/QĐ-TTg Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phạm vi --- Ngày ban hành 19/03/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Quyết định Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Thủ tướng Chính phủ , Phụ lục kèm theo , Báo cáo Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn
Mô tả ---