Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035

UBND tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035 (Quyết định số 755/QĐ-UBND, ngày 24/4/2024).

Phạm vi, ranh giới nghiên cứu gồm toàn bộ địa giới hành chính thị trấn Đình Lập và một phần diện tích mở rộng về phía Đông Nam xã Đình Lập theo tuyến Quốc lộ 4B đi tỉnh Quảng Ninh; với quy mô diện tích là 1.572,0ha, quy mô dân số đến năm 2025 là khoảng 7.000 người, đến năm 2035 khoảng 10.000 người.

Mục tiêu nhằm cụ thể hóa Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030, Quyết định số 2706/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2035; xây dựng kế hoạch, lộ trình phát triển cơ sở hạ tầng đô thị theo quy hoạch, kế hoạch nhằm phát huy những lợi thế có sẵn phù hợp với quy hoạch chung xây dựng đô thị được duyệt; khai thác sử dụng hiệu quả, tiết kiệm các nguồn lực đầu tư; làm cơ sở quản lý, phát triển đô thị cho huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn đảm bảo các định hướng phát triển Hệ thống đô thị Việt Nam, Chương trình phát triển đô thị quốc gia, chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh Lạng Sơn, đảm bảo các yêu cầu về quản lý đầu tư phát triển đô thị, phù hợp với các định hướng quy hoạch phát triển của Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050; nâng cao chất lượng sống đô thị, đảm bảo tính kết nối theo quy hoạch tỉnh đã được xác định giữa các đô thị trong hệ thống đô thị tỉnh Lạng Sơn.

UBND huyện Đình Lập tổ chức thực hiện công bố Chương trình phát triển đô thị thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập đến năm 2035; tổ chức thực hiện và phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình đảm bảo theo quy định của pháp luật./.

Bích Diệp

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Tin nổi bật