Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch thực hiện hoàn thiện các tiêu chí tại các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn trước năm 2022

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoach thực hiện hoàn thiện các tiêu chí tại các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn trước năm 2022 (Kế hoạch số 184/KH-UBND, ngày 13/9/2023).

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoach thực hiện hoàn thiện các tiêu chí tại các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn trước năm 2022 (Kế hoạch số 184/KH-UBND, ngày 13/9/2023).

Ảnh minh họa (Nguồn baolangson.vn)

Theo đó, tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phấn đấu đến hết năm 2024 có 58 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (giai đoạn trước năm 2022) giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn theo các cấp độ đạt chuẩn.

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục quán triệt, triển khai cụ thể hóa Nghị quyết số 46-NQ/TU ngày 08/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021-2025 và các Nghị quyết của HĐND tỉnh; tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm định, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đảm bảo thực chất, toàn diện, đúng quy định, không chạy theo thành tích. Tiếp tục quan tâm, giành nguồn lực địa phương, huy động, lồng ghép để các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trước năm 2022 thực hiện bổ sung, hoàn thiện các tiêu chí đảm bảo theo bộ tiêu chí ban hành theo Quyết định số 1494/QĐ-UBND của UBND tỉnh; đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới.

Thùy Linh

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết