Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 1 Giảm nghèo về thông tin thuộc Dự án 6 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 1 Giảm nghèo về thông tin thuộc Dự án 6 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch số 92/KH-UBND, ngày 15/4/2024).

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Mục đích nhằm tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả nội dung Tiểu dự án 1 theo đúng quy định tại Thông tư số 06/2022/TT-BTTTT, Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, Kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung về nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin và truyền thông, sản xuất mới các tác phẩm báo chí và các sản phẩm truyền thông khác để cung cấp nội dung thiết yếu cho xã hội, tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động của đài truyền thanh xã, hỗ trợ cung cấp dịch vụ thông tin công cộng, sản xuất mới các xuất bản phẩm cung cấp nội dung thiết yếu, thiết lập cụm thông tin điện tử công cộng phục vụ thông tin, tuyên truyền đối ngoại tại cửa khẩu biên giới và cung cấp nội dung thông tin phục vụ tuyên truyền ở các xã biên giới.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch này.

Khánh Ly


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết