Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBND tỉnh chấn chỉnh trong công tác triển khai thực hiện các dự án ODA trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh có văn bản chấn chỉnh trong công tác triển khai thực hiện các dự án ODA trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Công văn số 1244/UBND-KT, ngày 13/9/2023).

Ảnh minh họa. Nguồn: baolangson.vn

Theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư dự án sử dụng vốn nước ngoài (ODA) thực hiện nghiêm túc triển khai thực hiện dự án, bố trí nguồn vốn thực hiện và các hoạt động liên quan đến dự án như: thành lập (kiện toàn), ban hành và tổ chức thực hiện theo quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo dự án, Ban điều phối dự án (nếu có),... theo quy định tại Sổ tay quản trị dự án (PAM), Quyết định phê duyệt dự án và các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Đồng thời, xây dựng, điều hành kế hoạch thực hiện hằng năm, hằng quý của dự án theo tiến độ được phê duyệt, theo dõi, kiểm tra đánh giá dự án theo quy định của Luật Đầu tư công, đề xuất kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi Sổ tay quản trị dự án, phê duyệt điều chỉnh dự án, điều chỉnh hoạt động hoặc cơ cấu thành viên của Ban chỉ đạo (Ban điều phối) phù hợp với tình hình thực tế triển khai thực hiện dự án nhằm đảm bảo mục tiêu của dự án đạt được kết quả cao nhất.

Quản lý thực hiện công tác lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình; công tác quản lý thực hiện, thanh toán theo hợp đồng; công tác thu hồi vốn tạm ứng quá hạn; công tác quản lý chất lượng, nghiệm thu khối lượng theo quy định của pháp luật về xây dựng và quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư hiện hành. Nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện các kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm toán ngay khi nhận được kết luận thanh tra, kiểm toán./.

Khánh Ly


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết