Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Dự thảo Quyết định phân cấp tiếp nhận, bàn giao quản lý các công trình, hạng mục công trình trong các dự án khu đô thị, khu nhà ở, khu dân cư sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Cơ quan soạn thảo: Sở Xây dựng

Ngày bắt đầu: 06/05/2024

Ngày kết thúc: 06/06/2024

Số lượt xem: 29

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu

Tin nổi bật