Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Về việc xem xét, giải quyết kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh
Số hiệu 2973/VP-KGVX Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 13/06/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---