Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Về việc dự thảo văn bản tham gia ý kiến về hồ sơ dự án Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi)
Số hiệu 2929/VP-KT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 11/06/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---