Tiêu đề văn bản Về việc cử doanh nghiệp dự Hội nghị quán triệt thực hiện các quy hoạch cửa khẩu biên giới đất liền
Số hiệu 1499/VP-KT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 03/04/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---