Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về dự thảo Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; dự thảo Nghị định về giá đất; dự thảo Nghị định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Chiều 11/6/2024, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, cơ quan, hiệp hội, chuyên gia và kết nối trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trên cả nước về dự thảo Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; dự thảo Nghị định về giá đất; dự thảo Nghị định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Dự cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

Dự thảo Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất sau khi tiếp thu, hoàn thiện theo ý kiến góp ý có bố cục gồm 3 chương, 32 điều. Dự thảo rà soát, làm rõ phạm vi điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; thông tin số định danh cá nhân; mẫu Quyết định phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giá đất tính tiền sử dụng đất khi giao đất có mục đích sử dụng khác đất ở; quy định xử lý trong trường hợp đối tượng có đất ở thu hồi nhưng được bồi thường bằng đất khác không phải đất ở; xử lý chuyển tiếp đối với trường hợp dự án đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định quy định chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng địa phương chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư…

Tại cuộc họp, các ý kiến thảo luận đã tập trung làm rõ những vấn đề về lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bồi thường đất khi nhà nước thu hồi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở của hộ gia đình, cá nhân, kinh phí và chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bồi thường đất khi nhà nước thu hồi đất ở, việc hỗ trợ, bố trí tái định cư;…

Đối với dự thảo Nghị định quy định về giá đất, sau khi tiếp thu ý kiến, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo, trong đó, rà soát các quy định của pháp luật liên quan để tránh trùng lặp các khoản chi phí trong quá trình tổ chức thực hiện dự án, không làm thất thoát ngân sách nhà nước khi thực hiện; thống nhất không quy định số lượng dự án khảo sát thu thập thông tin về giá kinh doanh sản phẩm, dịch vụ để đảm bảo thống nhất với việc khảo sát, thu thập thông tin về giá chuyển nhượng, giá thuê đất, giá thuê mặt bằng. Bổ sung quy định về thời điểm UBND cấp tỉnh quy định cụ thể tỷ lệ bán hàng, tỷ lệ lấp đầy để đảm bảo thống nhất và linh hoạt trong quá trình tổ chức thực hiện…

Tại đây, các đại biểu cũng đã đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến các nội dung cụ về giá kinh doanh sản phẩm dịch vụ để bảo đảm thống nhất với việc khảo sát, thu thập thông tin về giá chuyển nhượng, giá thuê đất, giá thuê mặt bằng, chi phí lãi vay, lợi nhuận của nhà đầu tư; các quy định pháp luật liên quan đến chi phí trong dự thảo Nghị định…

Đối với dự thảo Nghị định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, nguyên tắc miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành liên quan, Bộ Tài chính đã cân đối lại một số mức miễn, giảm tiền thuê đất cho phù hợp, cũng như quy định chuyển tiếp đối với các trường hợp miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khác theo quy định của Luật Đất đai, điều chỉnh giảm tỷ lệ (%) tính đơn giá thuê đất theo bảng giá đất để các địa phương chủ động trong thực hiện, quy định chuyển tiếp đối với đất đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đối tượng phải chuyển sang thuê đất và được miễn tiền thuê đất, không quy định về đối tượng ghi nợ, mức ghi nợ mà chỉ quy định về thời hạn ghi nợ, việc thanh toán nợ…

Đối với dự thảo này, các đại biểu tập trung làm rõ các quy định về nguyên tắc miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các phương án về đơn giá thuê đất, miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, các mức miễn giảm tiền thuê đất, ghi nợ tiền sử dụng đất;…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu các cơ quan chủ trì soạn thảo các dự thảo Nghị định nghiên cứu tiếp thu, rà soát, giải trình đầy đủ các ý kiến đóng góp, các ý kiến chuyên gia để quy định chặt chẽ việc tính chi phí đầu tư xây dựng và các khoản tài chính khác theo pháp luật về xây dựng. Rà soát, quy định quản lý đầy đủ đối với điều kiện hoạt động và lập cơ sở dữ liệu về tổ chức, cá nhân hành nghề định giá đất, từ khâu đào tạo, cấp chứng chỉ, công bố công khai, lập cơ sở dữ liệu và cơ chế xử lý vi phạm. Bổ sung quy định sử dụng nhà ở xã hội để phục vụ công tác bồi thường, tái định cư, trường hợp thu hồi đất, tài sản gắn liền với đất là tài sản công. Tính toán kỹ lưỡng quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với việc thu hút các dự án đầu tư, trong đó có những trường hợp chuyển tiếp. Bổ sung trình tự, thủ tục đối với quy định liên quan đến tổ chức phát triển quỹ đất, ghi nợ tiền sử dụng đất đối với trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu…/.

Khánh Ly


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết