Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2024

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2024 (Công văn số 517/UBND-KT, ngày 20/4/2024).

 

Ảnh minh họa

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các Kế hoạch, Chương trình đã ban hành của UBND tỉnh liên quan đến việc phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2024 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền; tăng cường công tác tuyên truyền về vai trò, vị trí, tầm quan trọng và sự đóng góp của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã đối với sự phát triển chung của tỉnh nhằm nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả; đẩy mạnh công tác hỗ trợ cung cấp kiến thức, năng lực quản trị, điều hành đến người quản lý các hợp tác xã; chủ động nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm của các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã đã thành công tại các địa phương trong cả nước để phổ biến đến các hợp tác xã của tỉnh nghiên cứu, vận dụng phù hợp với tình hình thực tiễn. UBND các huyện, thành phố chủ động, phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh và các cơ quan liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã theo địa bàn quản lý tiếp cận đầy đủ, kịp thời các thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và những chủ trương chính sách có liên quan đến hợp tác xã; chủ động hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời các khó khăn để các hợp tác xã phát triển sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh và tăng cường mối liên hệ, liên kết giữa các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, giữa hợp tác xã với các thành phần kinh tế khác và với các tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học./.

Bích Diệp


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Tin nổi bật