Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 02/4/2024 của Chính phủ thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị về hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND, ngày 10/5/2024 triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 02/4/2024 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 02/10/2023 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL).

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đảng viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tạo sự thống nhất, đồng thuận, quyết tâm cao để tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện, đồng bộ hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW.

Bên cạnh đó, tập trung triển khai thực hiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, rà soát, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành, sửa đổi, bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý theo quy định. Tiếp tục đẩy mạnh tự chủ, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị SNCL theo mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 19-NQ/TW, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh thực hiện tự chủ, tham mưu phê duyệt, hoặc phê duyệt theo thẩm quyền Đề án tự chủ của các đơn vị SNCL thuộc phạm vi quản lý. Triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định để đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành kế hoạch, chính sách khuyến khích xã hội hóa phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh…/.

Khánh Ly


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Tin nổi bật