A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2024

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) trên địa bàn tỉnh năm 2024 (Kế hoạch số 26/KH-UBND, ngày 25/01/2024).

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, Kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung: Tham gia ý kiến góp ý đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) quy định chi tiết hướng dẫn thi hành về xử phạt vi phạm hành chính theo từng lĩnh vực quản lý nhà nước để tổ chức thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC; thường xuyên rà soát, theo dõi việc thi hành các VBQPPL về XLVPHC để kịp thời phát hiện các quy định không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn để kiến nghị xử lý theo quy định. Nghiên cứu, rà soát, đề xuất xây dựng, ban hành VBQPPL theo thẩm quyền về XLVPHC. Thực hiện theo dõi thi hành pháp luật về XLVPHC; sơ kết, tổng kết việc thi hành pháp luật về XLVPHC để hoàn thiện hệ thống VBQPPL theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

Đồng thời, phổ biến pháp luật, tổ chức hội nghị, hội thảo, toạ đàm, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về pháp luật XLVPHC. Kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về XLVPHC. Nghiên cứu, triển khai việc xây dựng cơ sở dữ liệu về XLVPHC trên địa bàn tỉnh theo quy định. Tổng hợp, thống kê, báo cáo kết quả công tác thi hành pháp luật về XLVPHC định kỳ hàng năm./.

Khánh Ly


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết