Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công điện tập trung triển khai phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công điện chỉ đạo tập trung triển khai phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm (Công điện số 02/CĐ-UBND, ngày 21/6/2024).

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nội dung công điện nêu rõ, để công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm kịp thời, hiệu quả, hạn chế mức thấp nhất ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất, cuộc sống của người chăn nuôi và sức khỏe người dân, bảo vệ thành quả công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc các sở, ngành và đề nghị Ủy ban MTTQ, các cơ quan đoàn thể tỉnh tập trung cao độ triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật về Thú y và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của UBND tỉnh triển khai cấp bách các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh và các văn bản, kế hoạch liên quan, trong đó tập trung thực hiện ngay một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. UBND các huyện, thành phố:

a) Chỉ đạo, huy động các nguồn lực hợp pháp trên địa bàn tổ chức triển khai, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch; xem xét mức độ, phạm vi ảnh hưởng của ổ dịch để công bố dịch theo đúng quy định, đồng thời huy động các lực lượng để chống dịch, thành lập các tổ phản ứng nhanh, báo cáo, xử lý ổ dịch khi mới phát hiện, tiêu hủy triệt để lợn bệnh, lợn chết đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn sinh học, tránh làm lây lan dịch bệnh; chủ động triển khai các biện pháp, chính sách hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh theo đúng quy định của pháp luật; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, vận chuyển động vật bệnh, vứt xác động vật chết làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường.

b) Rà soát, điều chỉnh kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm của địa phương trong năm 2024 cho phù hợp với tình hình thực tế; tổ chức triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi, bảo đảm đạt tối thiểu trên 80% tổng vật nuôi hiện có được tiêm phòng, nhất là đối với các bệnh nguy hiểm như: bệnh Dại, Lở mồm long móng, Viêm da nổi cục, Tụ huyết trùng trâu bò, Cúm gia cầm, Dịch tả lợn Châu Phi,…

c) Chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp vệ sinh phòng bệnh cho đàn vật nuôi, các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh; hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hoá chất khu vực chuồng nuôi và khu vực xung quanh có nguy cơ cao; đẩy mạnh xây dựng cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh; chủ động xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới được phát hiện; xử lý nghiêm các trường hợp dấu dịch, chậm báo cáo làm lây lan dịch bệnh.

d) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân về nguy cơ xảy ra dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Tuyên truyền người dân chủ động phòng bệnh, không giấu dịch, không bán chạy, giết mổ, vứt xác động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh ra môi trường. Quản lý tốt công tác giết mổ, tiêu thụ, vận chuyển, kinh doanh, buôn bán động vật, sản phẩm động vật; tổ chức ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

đ) Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn chưa bố trí chức danh Nhân viên Thú y, Nhân viên Khuyến nông thì khẩn trương bố các chức danh này theo quy định tại Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐND ngày 30/5/2024 của HĐND tỉnh quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn để kịp thời hỗ trợ triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn đạt hiệu quả.

e) Chủ động từ ngân sách dự phòng địa phương hỗ trợ công tác phòng, chống dịch, bố trí kinh phí chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, vật tư, dụng cụ, hoá chất sát trùng, vôi bột, vắc xin… để chủ động ứng phó kịp thời bao vây dập tắt các ổ dịch ngay khi mới xảy ra trong diện hẹp. Thành lập các đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch bệnh động vật; xây dựng các  vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh.

g) Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tình hình dịch bệnh, kết quả công tác phòng, chống dịch định kỳ, đột xuất theo quy định về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để kịp thời thực hiện cập nhập lên hệ thống báo cáo dịch bệnh động vật trực tuyến (VAHIS); xử lý nghiêm các trường hợp dấu dịch, chậm báo cáo làm lây lan dịch bệnh.

h) Chịu trách nhiệm kiểm điểm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để dịch bệnh gia súc, gia cầm phát sinh trên diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.

 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Tập trung chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác
phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; chủ động giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, bảo đảm phát hiện sớm, cảnh báo và chỉ đạo xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan diện rộng.

b) Phối hợp với UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác giám sát phát hiện sớm các ổ dịch, lấy mẫu giám sát để kịp thời xác minh dịch bệnh và hướng dẫn các địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả; lấy mẫu giám sát sau tiêm phòng đánh giá hiệu quả công tác tiêm phòng, hướng dẫn công tác tiêm phòng vắc xin hiệu quả.

c) Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tổ chức thực hiện nghiêm việc kiểm dịch tại gốc, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán động vật và sản phẩm động vật vào địa bàn; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong buôn bán, vận chuyển động vật không đúng quy định.

d) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố rà soát, điều chỉnh kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh trong năm 2024 cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay; rà soát nguồn dự phòng vật tư, hóa chất, vắc xin và tình hình thực tế nhu cầu công tác phòng, chống dịch để báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét bổ sung kịp thời đảm yêu cầu phục vụ công tác phòng, chống dịch khi dịch bệnh xảy ra.

đ) Thành lập các đoàn công tác tổ chức kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật; kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.

e) Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tình hình dịch bệnh, kết quả công tác phòng, chống dịch định kỳ, đột xuất theo quy định, cập nhập kịp thời số liệu lên hệ thống báo cáo dịch bệnh động vật trực tuyến (VAHIS).

g) Phối hợp với Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân về nguy cơ xảy ra dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

3. Sở Tài chính chủ động tham mưu, cân đối, ưu tiên bố trí nguồn kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch theo đề xuất của các đơn vị, kịp thời đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh và đúng quy định pháp luật.

4. Sở Y tế chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh truyền lây giữa động vật và người.

5. Cục Quản lý thị trường phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa qua kiểm dịch trên thị trường nhằm ngăn chặn các dịch bệnh động vật.

6. Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị, công an các địa phương phối hợp với lực lượng chức năng và chính quyền trong việc ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật.

7. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc ngăn chặn buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật trên tuyến biên giới; chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các địa phương tổ chức thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân khu vực biên giới trong công tác phòng, chống dịch, sự nguy hiểm của dịch bệnh động vật và tác hại khi buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không được kiểm dịch, không rõ nguồn gốc.

8. Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về tình hình dịch, các yếu tố nguy cơ, các biện pháp phòng chống dịch bệnh để người dân không hoang mang, chủ động áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế, thú y.

9. Các sở, ban, ngành, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động chỉ đạo lực lượng chức năng chuyên ngành phối hợp địa phương để triển khai thực hiện các biện pháp quyết liệt phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đạt hiệu quả.

10. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh: chỉ đạo hệ thống cơ quan cấp dưới phối hợp với chính quyền các cấp tích cực tham gia công tác phòng, chống bệnh gia súc, gia cầm, đặc biệt tại thời điểm hiện nay là DTLCP; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống bệnh gia súc, gia cầm; không buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật không có nguồn gốc rõ ràng, chưa qua kiểm dịch thú y. Tăng cường công tác giám sát cộng đồng trong phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường./.

Khánh Ly


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết