Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 02/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 1633/VP-KT, ngày 10/4/2024 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 02/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện nội dung nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của địa phương theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định trên.

Theo Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 ban hành kèm theo Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 02/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ:

Mục đích: xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả;…

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có  trách nhiệm bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách được giao hằng năm theo phân cấp ngân sách và các nguồn kinh phí hợp pháp theo quy định của pháp luật để thực hiện nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này.

Chi tiết Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 xem tại đây.

Đỗ Hoạt


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Tin nổi bật