Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chỉ đạo tăng cường thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông đối với xe ô tô đưa đón học sinh trên địa bàn tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 2887/VP-KT, ngày 10/6/2024 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông đối với xe ô tô đưa đón học sinh trên địa bàn tỉnh.

Sở Giao thông vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn chủ động nghiên cứu, tăng cường thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông đối với xe ô tô đưa đón học sinh theo yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải.

Cùng với đó, tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại: Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới, Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh (các Kế hoạch số: 07/KH-UBND ngày 31/01/2024, số 107/KH-UBND ngày 04/5/2023 của UBND tỉnh).

Theo Công văn số 6022/BGTVT-VT ngày 06/6/2024 của Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông đối với xe ô tô đưa đón học sinh:

Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở GTVT phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo rà soát các trường học có hoạt động sử dụng xe ô tô hợp đồng đưa, đón học sinh; yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện đúng quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng Ngành GTVT và cơ quan chức năng địa phương thường xuyên kiểm tra các cơ sở giáo dục, trường học có hoạt động sử dụng xe ô tô đưa đón học sinh,…

Đỗ Hoạt


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết