Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng (Công văn số 631/UBND-KT, ngày 13/5/2024).

 

UBND các huyện, thành phố thực hiện quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 61-KL/TW, ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, Nghị quyết số 29/NQ-CP ngày 08/3/2024 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 06/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng…; tăng cường công tác tuyên truyền, thực hiện công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân; tạm dừng việc dùng lửa để xử lý thực bì; xử lý nghiêm các hành vi dùng lửa có nguy cơ gây cháy rừng trong thời kỳ cao điểm, nguy cơ cháy rừng cao; thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về phòng cháy chữa cháy rừng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ động rà soát, điều chỉnh các kế hoạch, phương án phòng cháy chữa cháy rừng với phương châm “bốn tại chỗ” sát với tình hình thực tế.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tham gia công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; giám sát, phản biện phát huy vai trò của mọi tầng lớp Nhân dân trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn./.

Bích Diệp


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết