Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chỉ đạo chuẩn bị tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024

Văn phòng UBND tỉnh truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về chuẩn bị tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, tại Công văn số 1533/VP-TH ngày 04/4/2024.

 

https://langson.gov.vn/upload/2006486/20231108/e87491699441264405867.jpeg

(Ảnh minh họa)

 

Theo đó giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố rà soát, báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp cuối năm 2023 HĐND tỉnh khóa XVII được giao tại các Công văn: số 6522/VP-TH ngày 27/12/2023 của Văn phòng UBND tỉnh về việc xem xét, giải quyết kiến nghị của cử tri trước và tại kỳ họp thứ hai mươi mốt HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026; số 598/VP-TH ngày 06/02/2024 của Văn phòng UBND tỉnh về việc xem xét, giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ hai mươi mốt HĐND tỉnh khóa XVII. Báo cáo gửi Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh trước ngày 01/6/2024 để tổng hợp, hoàn thiện.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2024 theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn trên. Hoàn thành trình UBND tỉnh trước ngày 04/6/2024.

                                                                                      

Duy Đông


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết