Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở (YTCS) trong tình hình mới (Kế hoạch số 161-KH/TU, ngày 11/4/2024).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 

Theo Kế hoạch, mục tiêu cụ thể phấn đấu đến năm 2025 đạt được 90% trạm y tế có ít nhất một bác sĩ cơ hữu; Ttrên 90% thôn, bản có một nhân viên y tế được đào tạo chuyên môn; Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95% dân số; Duy trì 100% xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã.

Đến năm 2030 phấn đấu 100% trạm y tế có ít nhất một bác sĩ cơ hữu; 100% thôn, bản có một nhân viên y tế được đào tạo chuyên môn; Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95% dân số; Trên 95% người dân sử dụng dịch vụ chăm sóc ban đầu tại y tế cơ sở được bảo hiểm y tế chi trả; trên 95% dân số được quản lý, theo dõi sức khoẻ; người có nguy cơ cao mắc bệnh được kiểm tra sức khoẻ ít nhất mỗi năm một lần, hướng tới kiểm tra sức khỏe định kỳ cho toàn dân; Duy trì 100% xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã.

Để đạt được các mục tiêu trên, Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu như: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của YTCS. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và của toàn xã hội trong củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của YTCS. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Tăng cường đầu tư cho YTCS gắn với đổi mới cơ chế tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của YTCS.

 

Khánh Ly


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Tin nổi bật