Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (BCĐ CCHC) tỉnh vừa ký Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ (Quyết định số 64/QĐ-BCĐ, ngày 09/5/2024).

Ảnh minh họa

Quy chế này quy định về nguyên tắc làm việc, nhiệm vụ và quyền hạn, chế độ làm việc và quan hệ công tác của BCĐ CCHC tỉnh, áp dụng đối với các thành viên BCĐ, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Quy chế nêu rõ, BCĐ làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và phát huy trí tuệ tập thể của các thành viên, bảo đảm yêu cầu phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và trao đổi thông tin giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thành viên được pháp luật quy định.

Các thành viên BCĐ đề cao trách nhiệm cá nhân trong hoạt động của BCĐ và trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm được giao, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và quy định của Quy chế.

Các thành viên BCĐ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước Trưởng BCĐ về kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ công tác và kết quả các nhiệm vụ được phân công. Tham gia công tác chỉ đạo, phối hợp giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Đề xuất, kiến nghị với BCĐ các chủ trương, giải pháp, cơ chế, chính sách để triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC đối với các ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao. Tham dự đầy đủ các cuộc họp của BCĐ, chuẩn bị ý kiến đóng góp về các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp, đề xuất giải quyết các nhiệm vụ của BCĐ, chủ trì hoặc tham gia các đoàn công tác của BCĐ theo kế hoạch và phân công…/.

Khánh Ly

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Tin nổi bật