Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Lấy ý kiến cử tri đối với nội dung nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn và thành lập các phường thuộc thành phố Lạng Sơn

Cơ quan soạn thảo: UBND tỉnh

Ngày bắt đầu: 10/05/2024

Ngày kết thúc: 31/05/2024

Số lượt xem: 169

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu

Tin nổi bật