Dự thảo Quyết định quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Cơ quan soạn thảo: Sở Nội vụ

Ngày bắt đầu: 29/11/2023

Ngày kết thúc: 29/12/2023

Số lượt xem: 147

Góp ý: 2

noData
Không có dữ liệu